• en
  • ro

Servicii de curatenie cu House'n'Office Solutions

Miercuri, 18 Februarie 2015

Firma de cur??enie House’n’Office Solutions Bucure?ti are ca scop servicii de cur??enie industrial?, cur??enie birouri ?i menaj la domiciliu. Firma func?ioneaz? cu succes din 2008 pe conceptul Property Management & Facility Services. Acesta este un domeniu interdisciplinar dedicat între?inerii cl?dirilor comerciale ?i institu?ionale, complexe reziden?iale, cl?diri de birouri ?i parcuri de afaceri, parcuri logistice, centre de congres, depozite, hale industriale, indiferent de locul ?i dimensiunea acestora.

House’n’Office Solutions presteaz? servicii de cur??enie industrial? pentru platforme ?i hale industriale, pe liniile de produc?ie, ceea ce asigur? calitatea ?i randamentul muncii, o durat? mai mare de via?? a componentelor angrenate în procesul de produc?ie, generând totodat? un mediu s?n?tos ?i protectiv pentru angaja?i. House'n'Office Solutions este o prezen?? activ? în domeniul alpinismului utilitar. Având o experien?? bogat? în domeniu, combinat? cu echipamente profesionale, firma poate asigura ?i garanta calitatea lucr?rilor pe care le execut?.
De asemeni, se poate apela la serviciile House’n’Office Solutions pentru cur??enie dup? constructor sau cur??enie dup? renovare în apartamente ?i vile. Se are în vedere cur??area resturilor dup? constructor, cur??area petelor de vopsea, chit, glet, sp?larea pardoselilor, sp?larea interioar? ?i exterioar? a geamurilor, dezinfectarea ?i igienizare dispenselor ?i a buc?t?riilor, precum ?i degajarea de?eurilor c?tre locurile special amenajate.

House’n’Office Solutions ofer? ?i servicii de între?inere ?i cur??enie general? în birouri sau imobile de birouri. Acestea constau în cur??area ?i aspirarea pardoselilor, sp?larea tapi?eriilor, a geamurilor - interior ?i exterior, dezinfectarea echipamentelor de birotic?, spl?larea veselei, igienizarea grupurilor sanitare ?i de buc?t?rie ?i alimentarea acestora cu material igienico-sanitare, precum ?i degajarea gunoiului. Serviciile de între?inere ?i cur??enie sunt executatea ?i la domiciliul clientului, în apartamente sau vile ?i pornesc de la cur??area pânzelor de p?ianjen, pân? la cur??area aparatelor de aer condi?ionat, de la sp?larea holurilor, sc?rilor pân? la cur??area cur?ii interioare. Firma House’n’Office Solutions ofer? ?i servicii extra de între?inere a spa?iilor verzi ?i sp?larea mochetelor, covoarelor ?i tapi?eriilor.

Firma de cur??enie d? curs ?i solicit?rilor de servicii de cur??enie dup? diverse evenimente, precum ?i servicii de mentenan?? a instala?iilor sanitare, electrice pentru cl?diri de birouri, parcuri logistice, etc.

Personalul este atent selectat, preg?tit ?i supervizat, opereaz? cu mijloace logistice corespunz?toare ?i se bazeaz? pe respect, promptitudine, rapiditate ?i comunicare eficient? cu clien?ii. Programul personalizat este executat impecabil si la timp de fiecare dat?, echipamentele profesionale sunt performante, iar confiden?ialitatea ?i siguran?a informa?iilor reprezint? o certitudine c? angaja?ii sunt un partener de încredere pentru fiecare client.